Armatúry, ventily a koncovky

Armatúry sú konštrukčné prvky potrubia iné než samotné rúrky, ich úlohou je spájať alebo zakončovať rúrky. Konkrétne ide napr. o kolená, potrubné spojky, T-kusy, ventily, kohúty, klapky, posúvače, poistné ventily, záslepky a pod. Armatúry môžu ovplyvňovať prietok.